top of page
Sök
  • davidbexelius

Möte med rektor om Skolplattformen

På Föräldraföreningens facebookgrupp har det under veckan varit ett intensivt kommenterande kring hur Skolplattformen fungerar som kommunikationsverktyg mellan skolan och oss föräldrar. Den allmäna uppfattningen verkar tydligt vara: dåligt.

Flera har haft problem att logga in. Veckobreven har inte synts, med påföljd att kommunikation om skridskodagar, läxor m.m. inte kommit till oss föräldrar. Föräldrar med barn på mellanstadiet har diskuterat var man ska kunna ta del av omdömen/betyg m.m.

Och det har diskuterats varför lärarna ej får maila ut veckobrev och information för skolledningen. Många har vittnat om att andra skolor har gjort andra val då det kommer till kommunikationsvägar med föräldrar.


Vi i styrelsen diskuterade problemet på vårt senaste styrelsemöte och tog upp det med skolledningen när vi träffade dom i onsdags morse. Med på mötet var rektor Madeleine Thomsson, biträdande rektor Fredrik Persson och Johnny Berglund och från Föräldraföreningen så var det jag(David Bexelius) och Patrik Söderlund.

Rektor förklarade precis som i rektorsbrevet att hennes beslut, att bara använda skolplattformen för kommunikation med vårdnadshavare, är ett krav som kommer från Utbildningsförvaltningen i Stockholm Stad. Skolan har haft det kravet på sig att använda plattformen hela hösten. Detta har inte åtföljts i alla klasser och de har därför förtydligat för personalen att info till hemmen måste spridas den vägen. När det gäller individuella frågor är mail fortsatt sättet lärare och vårdnadshavare kommunicerar.

Rektor och Johnny(som har ansvar för Skolplattformen på skolan) menade att det är av vikt att alla använder den för det är först då som buggar och problem kan dyka upp och bli kända.


Att andra skolor väljer att fortsätta kommunicera via mail var inte en beskrivning rektorn kände igen ifrån kontakter med andra rektorer, men hon konstaterade att det kan vara så att de ger ett officiellt svar men gör på ett annat sätt i praktiken.

Från föräldraföreningens håll tryckte vi på att så som situationen har varit de senaste veckorna, så har det fötts en frustration över plattformens brister och en irritation över skolledningens beslut att strypa mailkommunikationen.

Rektor och biträdande rektor förstod detta och sa att de får fundera på att ompröva beslutet om situationen fortsätter och/eller förvärras.

Johnny som jobbar med problemen berättade att fel åtgärdas hela tiden och att han i sin kontakt med supportern försöker rapportera alla fel som kommer till hans kännedom. Han betonade igen att det därmed är av största vikt att skolans personal fortsätter använda plattformen. Så att problemen dyker upp i ljuset.


Under torsdagen var undertecknad på skolan och satt med Johnny för att hjälpa honom med fler felsökningar. Personligen fungerar det bra för mig (och även Patrik) med närvarofunktion samt att vi ser och kan läsa alla nyheter/veckobrev. Alla klasser ska kunna se veckobrev och nyheter nu. Johnny felanmälde samtalsbokningen som inte har fungerat för årskurs 2. Angående bedömingar/betyg har skolan inte lagt upp det på plattformen så de ska inte vara möjliga att se. De använder ännu inte schemafunktionen och skolmatsmenyn än. Veckobrev ska läggas upp på fredagar, men ibland kan ju enskilda lärare ha tidsbrist och därför lägger upp under helgen. Det finns ingen aviseringsfunktion kopplad till plattformen än. En del som googlat efter plattformen har ibland kommit till ett annat verktyg som har samma namn, så Johnny påpekade att man måste hamna på Stockholm stads plattform.

Men, om det fortfarande inte går för er att använda så har jag försökt sätta ihop nåt slags lista på vägar man kan ta:

Har du inte förstått hur du ska gå tillväga för att ta dig in på skolplattformen så läs på denna sida http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Serviceforvaltningen/support/elevsupport/

Vid fel. Kontakt till support för vårdnadshavare

Ring: 08-508 11 552

Lyckas ni ändå inte komma in, se veckobrev eller har andra problem så maila Johnny

Klagomål på Stockholms Utbildningsförvaltning om Skolplattformen som verktyg

Klagomål/synpunkter på Enskedefätets skolas hantering av skolplattformen och kommunikation


Givetvis kommer vi i Föräldraföreningen fortsätta bevaka och jobba med denna fråga. Att kontakter mellan skolan och oss föräldrar fungerar är oerhört viktigt. Kontakta oss om ni upplever att det fortfarande inte fungerar och att skolan och staden inte hörsammar det.


För att sluta lite mer positivt så visade Johnny upp de andra delarna av Skolplattformen. Det är ju så att det vi föräldrar har åtkomst till endast är en liten del av hela plattformen. Framförallt är den skapad för att vara en plattform för personalen och eleverna. Allt det verkar fungera bra och ger fina möjligheter för skolan och våra barn. Johnny sa att eleverna och personalen uppskattar plattformen mycket.

Vi återkommer med mer info från skolledningsmötet i ett annat blogginlägg.

/David


265 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page