top of page
IMG_4726.jpeg

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN VID ENSKEDEFÄLTETS SKOLA

Föreningen har till uppgift att:
- inom Enskedefältets skola vara den viktigaste kollektiva länken mellan hemmen och skolan.  
-verka för ett ökat inflytande för barnens föräldrar i skolan genom samarbete mellan föräldrarna och skolan.
- ansvara för att initiera och driva föreningens arbete med frågor som främjar elevernas situation i skolan.

Hem: Who We Are
Hem: Nyheter

NYA STYRELSEMEDLEMMAR SÖKES

Efter att styrelsearbetet legat nere från pandemin och framåt försöker vi nu dra igång föräldraföreningen igen. 

Kontakta oss om du är intresserad.

Image by Avel Chuklanov
Hem: Bloggflöde

VAD GÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN?

Vi jobbar för en bättre skola för våra barn. Styrelsen träffar regelbundet skolledningen för att diskutera de ämnen och frågor som påverkar våra barns skol- och fritidsdag. 

Hur kan vi föräldrar tillsammans med skolans ledning och personal göra Enskedefältets skola ännu bättre?

Läs nedan om några av de viktigaste frågorna vi driver. Och bli medlem och engagera dig.

TRYGGHET & VÄRDERINGAR

Detta är det klart viktigaste området för föräldraföreningen - att medverka till att våra barn har en så trygg och bra skoldag som möjligt. Utifrån medIemmarnas förslag, frågor och funderingar för vi en kontinuerlig dialog med skolledningen där vi diskuterar trygghet, jämställdhet och genus, värderingar, normer och kamratskap på skolan.

aaron-torres-774195-unsplash.jpg

TRADITIONER

Under årens lopp har det vuxit fram ett antal aktiviteter och traditioner på skolan i föräldraföreningens regi. 
Klassombuden ansvarar eller annan/andra utsedda av klassen för att aktiviteterna genomförs i respektive klass.

Vid skolstarten bjuds det på glass/bullar, det har arrangerats cykeldagar och på vårterminen ansvarar barn och föräldrar i årskurs 5 för det populära Valborgsfirandet vid hoppbacken.

Och vid skolavslutningar tackar föräldraföreningen skolans personal genom att bjuda på fika.

Valborg2014.jpg

MATEN

Vad vår barn äter i skolan och hur det går till när de äter maten är viktig. Därför har föräldraföreningen en representant med i skolans matråd.

icons8-team-554108-unsplash.jpg

FONDER & FÖRELÄSNINGAR

Föräldraföreningen driver tre fonder och ur dessa fonderna ger föreningen årligen ekonomiska bidrag.
Biblioteksfonden som ska gynna läsandet.

Skolgårdsaktivitetsfonden som ska gynna tiden ute på rasten och fritids. 
Teaterfonden som stöttar teater- och andra upplevelsebesök för eleverna. Fonden startades till minne av Andreas Witterdal, en uppskattad lärare som ville att barnen skulle få ta del av bra teater m m. 

Varje år arrangeras också en kvällsföreläsning tillsammans med skolan. Föreläsningen ska handla om något som ska stärka både oss som föräldrar såväl som skolans personal.

vika-fleisher-1092849-unsplash.jpg

UTEMILJÖ & TRAFIK

Skolgården är ett prioriterat område för föreningen. Just nu då skolans verksamhet bedrivs på Lindeskolan så har föreningen engagerat sig i att tillsammans med skolan skapa en bättre skolgård.
Även trafiksituationen till och från skolan engagerar. Där är skolans inflytande begränsat, så istället kommunicerar föreningen med Trafikkontoret och Stockholm stad.

IMG_4723.jpeg
Hem: What We Do
rawpixel-557126-unsplash.jpg

BLI  MEDLEM FÖR 100 KRONOR

samuel-zeller-358865-unsplash.jpg

DONERA TILL EN FOND

Hem: Get Involved
Meeting_edited_edited.jpg

STYRELSEN

Klicka på namnet för att maila personen

Styrelsen består av:

David Bexelius (ordförande)

Marie Swahn (trygghetsfrågor)

Niklas Medin (traditioner) Avgått

Patrik Söderlund (kassör)

Linda Hilldoff Avgått

Hem: About Us
marvin-tolentino-680095-unsplash.jpg

KONTAKTA FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

Thanks for submitting!

Hem: Contact
bottom of page